De Zoon van de Gazelle

 

Het boek De Zoon van de Gazelle gaat over een jongen die, aangespoeld op een onbewoond eiland, door een gazelle wordt opgevoed en in zijn eentje over de wereld gaat filosoferen. Het verhaal vormt de basis voor Islamitische filosofie: de jongen komt via de ratio tot de grote filosofische mysteries en in een grot beleeft hij een mystiek inzicht.

Omdat vergelijkbare verhalen over verlichting en God in meerdere culturen voorkomen, is het in zekere zin een universeel verhaal.

Bij de trainingsmiddagen Filosoferen over Levensvragen geven wij, Kamel Essabane en ik, ons boek cadeau voor de leerlingen, zodat dit als stimulus genomen kan worden voor het gesprek.

 

De prenten ogen Arabisch en zijn versierd met mozaïek patronen. We proberen hiermee bruggen te bouwen in onze diverse samenleving, door te laten zien dat bepaalde filosofische vragen universeel zijn, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond van de persoon die ze stelt. Deze vragen zijn in deze eeuwenoude mythe samengevoegd. Iedere lezer wordt zich aan de hand van dit boek bewust van een aantal grondvragen:

Wat is leven?

Denken dieren ook zoals ik en wat moet ik met mijn geest?

Hoe is alles gekomen (uit het niets)?

Wat zit er achter alles (vorm, vormgever)?

Wat is de zin van het leven (wat moet je met je leven doen)?

De redeneringen zijn voor kinderen makkelijk te volgen en dagen ze uit om er zélf over na te denken en een eigen standpunt in te nemen, dat niet per se overeenstemt met dat van de hoofdpersoon van het verhaal. Met de lesbrief kan iedere ouder of docent filosofisch doorvragen zodat er mooie filosofische gesprekken ontstaan. Nog meer voorbeelden:

Hoe moet je met de natuur om gaan?

Wat is de plaats van de mens in de natuur?

Wat is het essentiële verschil tussen mens en dier?

Wat is leven?

Wat is de dood?

Hoe ga je met verdriet om?

Heb je school/onderwijs nodig of kun je alles zelfstandig leren (van de natuur)?

Heb je andere mensen nodig om gelukkig te zijn?

Hoe kun je een goed mens zijn?

Wat is liefde?

Wat is vriendschap? 


De filosofische gespreksmethode geeft de docent een veilige positie en daarmee de ruimte om respect te hebben voor alle antwoorden en overtuigingen, en het kritische denken te stimuleren. Het boek De Zoon van de Gazelle is hierbij een stimulus: een verhaal levert input om het gesprek te voeren in de klas over filosofische vragen.

Download hier een digi-folder over het boek met een fragment.

 

Bij het meedoen aan de training Filosoferen over Levensvragen krijgt iedere deelnemer 30 boeken.

*** BESTEL HET BOEK HIER ***

cover packshot klein.jpg

Over de makers:

 

Sabine Wassenberg:

Sabine is filosoof, geeft les op scholen – filosoferen met kinderen – en geeft hierover trainingen. Ze schrijft hieromheen boeken, zoals Kinderlogica, filosoferen op een multiculturele school, Philo & Sophia en drie keer het Onwijs Grote Filosofie Doeboek.

SabineWassenberg.jpg

Over Kamel Essabane:

Kamel promoveert aan de Universiteit van Nijmegen bij Comparative Religious Studies op het thema burgerschap en islamitisch onderwijs. Bij het Fahm Instituut geeft hij een cursus islamitische filosofie. Kamel werkte hiervoor als docent op de pabo voor islamitisch onderwijs en als onderwijsbegeleider en trainer bij Arkade.

Kamel-Essabane1jpg.jpg

De aquarelillustraties zijn van de hand van Karuna Wirjosemito.
Karuna is yoga en meditatie docente en geeft massage therapie. Daarnaast tekent ze van kinds af aan met veel plezier. Op haar reizen heeft ze altijd een tekenboekje bij zich om landschappen, planten en dieren te tekenen. Haar liefde voor de mystieke inzichten van yoga en de tekenkunsten komen nu mooi samen in dit verhaal.

Karuna.jpg