top of page

De Zoon van de Gazelle

 

De Zoon van de Gazelle is een beroemd verhaal uit de twaalfde eeuw, de bloeitijd van de Arabisch-islamitische cultuur. Het gaat over een jongen die opgroeit op een onbewoond eiland en wordt opgevoed door een gazelle. Hij weet niet hoe hij daar terecht is gekomen en gaat in zijn eentje op ontdekkingstocht. Al filosoferend komt hij tot inzicht in de grote levensvragen:

 

Hoe is het eerste leven ontstaan?

Wat is het verschil tussen mensen en (andere) dieren?

Wat kun je leren van de natuur?

Is het heelal eindig of oneindig?

Hoe kun je een goed mens worden?

De zoon van de Gazelle is een hedendaagse hervertelling van Hayy ibn Yaqzan, een van de grote teksten uit de wereldliteratuur. De schrijver Ibn Ṭufayl (1110-1185) was een islamitisch filosoof, theoloog, arts, astronoom en vizier die leefde in het zuiden van Spanje.

Het verhaal is voorzien van prenten en geschreven voor een jeugdig publiek (maar ook voor volwassenen prettig leesbaar). 

Dit van origine Arabisch-islamitische verhaal zal bruggen bouwen in onze diverse samenleving, doordat het laat zien dat bepaalde filosofische vragen universeel zijn, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond van de persoon die ze stelt. Na ieder hoofdstuk staat een aantal filosofische vragen om samen of alleen verder over na te denken.  

Cover De Zoon van de Gazelle.jpg
Beste-Filosofische-Kinderboek-logo.jpg
Berrie Heesen Kamel en Sabine.jpg

Winnaar van de Ludok publieksprijs voor het beste filosofische kinderboek 2022 én de juryprijs van de Berrie Heesenprijs 2023

 “Als je het boek in de hand neemt, weet je: hier heb je iets kostbaars in de hand.” 

“Dankzijn een parel uit het islamitische verleden, kunnen burgers van heel verschillende origines mekaar terugvinden in een gesprek over… filosofische vragen. Filosoferen met kinderen krijgt met dit boek een multiculturele, intergenerationele, historische, kritische én spirituele dimensie.”

Jury van de Berrie Heesenprijs 2023

  

trouw.png
logo correspondent.png
volzin-logo-300x300.jpg
kanttekening logo.jpg

Over de makers

SabineWassenberg.jpg

Sabine Wassenberg
-auteur-

Sabine is filosoof, geeft les op scholen – filosoferen met kinderen – en geeft hierover trainingen. Ze schrijft hieromheen boeken, zoals Kinderlogica, filosoferen op een multiculturele school, Philo & Sophia en vier keer het Onwijs Grote Filosofie Doeboek.

Kamel-Essabane1jpg.jpg

Kamel
Essabane
-initiatiefnemer & co-auteur-

Kamel promoveert aan de Universiteit van Nijmegen bij Comparative Religious Studies op het thema burgerschap en islamitisch onderwijs. Bij het Fahm Instituut geeft hij een cursus islamitische filosofie. Kamel werkte hiervoor als docent op de pabo voor islamitisch onderwijs en als onderwijsbegeleider en trainer bij Arkade.

Karuna.jpg

Karuna Wirjosemito
-illustratrice-

Karuna is yoga en meditatie docente en geeft massage therapie. Daarnaast tekent ze van kinds af aan met veel plezier. Op haar reizen heeft ze altijd een tekenboekje bij zich om landschappen, planten en dieren te tekenen. Haar liefde voor de mystieke inzichten van yoga en de tekenkunsten komen nu mooi samen in dit verhaal.

Filosoferen over levensvragen Training


Voor scholen die met het boek aan de slag willen, verzorgen Kamel Essabane en Sabine Wassenberg workshops om de docenten te bekwamen in het begeleiden van het filosofische gesprek.

De redeneringen in het boek zijn voor kinderen makkelijk te volgen en dagen ze uit om er zélf over na te denken en een eigen standpunt in te nemen, dat niet per se overeenstemt met dat van de hoofdpersoon van het verhaal. Hierdoor kun je prachtige gesprekken met je klas voeren over filosofische vragen. Meer voorbeelden uit het boek:

Hoe moet je met de natuur om gaan?

Wat is de plaats van de mens in de natuur?

Wat is het essentiële verschil tussen mens en dier?

Wat is leven?

Wat is de dood?

Hoe ga je met verdriet om?

Heb je school/onderwijs nodig of kun je alles zelfstandig leren (van de natuur)?

Heb je andere mensen nodig om gelukkig te zijn?

Hoe kun je een goed mens zijn?

Wat is liefde?

Wat is vriendschap? 


De filosofische gespreksmethode geeft de docent een veilige positie en daarmee de ruimte om respect te hebben voor alle antwoorden en overtuigingen, en het kritische denken te stimuleren. Het boek De Zoon van de Gazelle is hierbij een stimulus: een verhaal levert input om het gesprek te voeren in de klas over filosofische vragen. Bij onze in-huis training (bij u op locatie) ontvangen de deelnemers een uitgebreide hand-out met lesbrieven bij elk hoofdstuk.

 

bottom of page